Πορτοκάλι NewHall

Πορτοκάλι NewHall

Τα πορτοκάλια Newhall μπορούν να θεωρηθούν λιγότερο όξινα πορτοκάλια σε σύγκριση με άλλες ποικιλίες.

Το ποσοστό οξύτητας κυμαίνεται από 1 έως 1,5%.
Σημειώστε πώς αυτή η ποικιλία με ξανθό χυμό μπορεί να παραμείνει προσκολλημένη περισσότερο στο δέντρο
στην περίοδο ωρίμανσης, αυξάνοντας κατά συνέπεια τη συγκέντρωση  ζάχαρης μέσα στα πορτοκάλια.

    Κύριες βιταμίνες: Βιταμίνη Α, Βιταμίνη Β1, Βιταμίνη Β2, Βιταμίνη C
    Γεύση: Πολύ ευχάριστη γεύση, με ξανθό και χωρίς κουκούτσια χυμό.
    Περίοδος συγκομιδής: από Νοέμβριο έως Ιανουάριο.
    Διαστάσεις: 200-250 γρ.